Nivooandurite kasutamine ja nivoomõõtmine aitab hoida toorainete varud kontrolli all, optimiseerida tootmisprotsessi, korraldada logistikat ja hoida kulusid kokku. Protsessides, kus puudub otsene vajadus pideva nivoo mõõtmiseks, kuid on oluline näiteks teada, kas mahuti on täis, poolenisti täis või tühi, kasutakse nivoolüliteid. Nivoolüliti signaliseerib mõõdetava aine jõudmist etteantud tasemele. Nivoolüliteid kasutatakse ülevoolu alarmiks, ülemise või alumise taseme signalisaatorina (mahuti tühi või täis), pumba juhtimiseks (tühjendamine/täitmine), pumba kuivkäigu kaitsmiseks jne.

Title

Go to Top